Historie

Het oranje comité bestond in 2022 maar liefst 125 jaar!

In 2026 bestaat de Wijdewormer 400 jaar! 

 

Oprichting van het oranje-comité Wijdewormer

Op 16 oktober 1896 werd het oranje-comité Wijdewormer opgericht ter voorbereiding op de feesten ter ere van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 6 september 1898. Deze Oranje Commissie werd opgericht om de eerste Oranjefeesten te organiseren en bestond uit de heer Konijn (voorzitter), de heer Klaver (secretaris), de heer Klomp (penningmeester) en de heer Davids.

Tot op de dag van vandaag streeft het Oranje-Comité naar samenhorigheid in het dorp en polder door het organiseren van feesten en activiteiten.

 

 

 

 

1976: 350-JARIG bestaan Wijdewormer

Van 20 tot 30 augustus 1976 was het 10 dagen feest in de Wijdewormer ter ere van het 350-jarig bestaan van de polder. Naast het erecomité, het hoofd comité en het oranje-comité waren er een 7-tal commissies met ieder hun eigen feest of activiteit om te organiseren onder leiding van het hoofd comité en het oranje-comité.

Ter ere van het 350-jarig bestaan zijn onder andere de buurtverenigingen opgericht en is er gestart met de zeskamp (toen nog verdeeld over 2 zondagen). Buurtvereniging de Kalverhoek is de eerste winnaar geweest van de zeskamp voor buurtverenigingen. Tevens is de eerste sloot- en slobrace van start gegaan. 

Om het oranje-comité te versterken zijn er in de periode voor het 350-jarig bestaan verschillende jonge krachten gevraagd lid te worden. Waaronder: Piet Beets, Co Konijn, Henk van der Veen, Andries Jongsma en Nico de Jong.

Er waren 10 dagen lang activiteiten en elke avond een feestavond (waarvan ook in klederdracht). De start van het feestprogramma was een waar spektakel met de dropping van een parachutist welke de ‘eerste’ Wijdewormer vlag presenteerde.

Foto parachutist NH-dagblad.

Daarna volgde er onder andere een optocht van 40 praalwagens (buurtverenigingen en verenigingen), vee tentoonstelling, touwtrekwedstrijd, viswedstrijd, kinderspelen, trekker wedstrijd en de ruiter dag bij LR & PC Amethyst.

Alle buurtverenigingen hadden hun buurt versiert en een erepoort geplaatst aan het begin van de buurt.

 

 

2001: 375-JARIG bestaan Wijdewormer

Van 11 augustus tot 19 augustus werd het 375-jarig bestaan gevierd. Opnieuw werd er een hoofd comité opgericht welke in samenwerking met het oranje-comité (vele leden waren bij beide comités betrokken) de verschillende commissies aanstuurden. Er waren 9 dagen lang activiteiten en feestavonden, waar eenieder werd verzocht in klederdracht te komen, alsof de tijd 375 jaar had stil gestaan.

De optocht met praalwagens door de buurtverenigingen en verenigingen telde zo’n 36 wagens. Ook versierden zij de polder weer met erepoorten, verlichting en versiering.

 

Op zondag 12 augustus was er ‘de Grote Wijdewormer Brunch’ in de rijhal van LR & PC Amethyst. De rijhal was versierd, er lag een houten vloer en rijen lange tafels waar plaats was voor 650 deelnemers. 

Donderdag 16 augustus was er de eerste Playbackshow (vrije deelname) welke heden nog wordt georganiseerd voor de buurtverenigingen als onderdeel van de zeskamp.

Vrijdagavond 17 augustus werd er flink uitgepakt in de rijhal van LR & PC Amethyst met een Boerenbruiloft. Ter ere van het 375-jarig bestaan was er plaats voor 375 gasten. Burgermeester P. Tange verbond het echtpaar in de ‘onecht’ gevolgd door een maaltijd en feestavond.

Dik Raat op de 'Grote Wijdewormer brunch' 12 augustus 2001

Imca Marina tijdens de 'Boerenbruiloft' 17 augustus 2001

Groepsfoto OC Wijdewormer

Het Bruidspaar tijdens de 'Boerenbruiloft'

Groepsfoto in kledendracht